Cộng đồng LOOKSLIKEFILM Facebook của chúng tôi đã hoạt động khá tích cực trong năm qua và tương tác rất nhiều với tất cả các bài đăng khác nhau đã được thực hiện trong nhóm của chúng tôi. Cộng đồng đã bình chọn những bức ảnh sơ sinh quý giá này ở đây vào # LLF1000CLUB. Điều đó có nghĩa là những bức ảnh này đã nhận được hơn 1000 lượt thích trong nhóm của chúng tôi.


18 bức ảnh sơ sinh quý giá nhất năm 2020

Aileen Ciesielski – www.edandaileen.com

18 bức ảnh sơ sinh quý giá nhất năm 2020

Amanda McClellan – www.amandaleephoto.com

18 bức ảnh sơ sinh quý giá nhất năm 2020

Andrea Anderson – www.instagram.com/mama_and_little

18 bức ảnh sơ sinh quý giá nhất năm 2020

Arielle Valenzuela – www.eveandjuniper.com

18 bức ảnh sơ sinh quý giá nhất năm 2020

Cara Bettcher – www.bornebackphotography.com

18 bức ảnh sơ sinh quý giá nhất năm 2020

Chelsea Miota – www.DeliramentDesigns.com

18 bức ảnh sơ sinh quý giá nhất năm 2020

Chris Trimble – www.Tsbphotos.com

18 bức ảnh sơ sinh quý giá nhất năm 2020

Diane Carmosino – www.nevilleparkphotography.com

18 bức ảnh sơ sinh quý giá nhất năm 2020

Erica Fetherolf – www.instagram.com/fetherolfphotography

18 bức ảnh sơ sinh quý giá nhất năm 2020

Hayley Garnett – www.facebook.com/Hayleygarnettphotography

18 bức ảnh sơ sinh quý giá nhất năm 2020

Heather Gessele – www.purenew Sơ sinh.net

18 bức ảnh sơ sinh quý giá nhất năm 2020

Jessie Wade Nelson – www.rockcreekphotos.com

18 bức ảnh sơ sinh quý giá nhất năm 2020

Kailani DeLorenzo – www.littlebearnashville.com

18 bức ảnh sơ sinh quý giá nhất năm 2020

Katie Torres – www.yourstorydenver.com

18 bức ảnh sơ sinh quý giá nhất năm 2020

18 bức ảnh sơ sinh quý giá nhất năm 202018 bức ảnh sơ sinh quý giá nhất năm 2020

Katt van den Oever – www.meadowandashphotography.com

18 bức ảnh sơ sinh quý giá nhất năm 2020

Kelli Slimm – www.kellislimmphotos.com

18 bức ảnh sơ sinh quý giá nhất năm 2020

Kristin Ann Waner – www.kristinannphoto.com

18 bức ảnh sơ sinh quý giá nhất năm 2020

Lauren Duncan – www.instagram.com/lauren.e.duncan

Hình ảnh các em bé sơ sinh

Lindsey Willis – www.lindsey-willis.com

18 bức ảnh sơ sinh quý giá nhất năm 2020

Maud Schoenmaekers – WWW.STUDIOMSPHOTOGRAPHY.COM

18 bức ảnh sơ sinh quý giá nhất năm 2020

Natalie Adamson Gildersleeve – www.nataliegildersleeve.com

18 bức ảnh sơ sinh quý giá nhất năm 2020

Tessie và Matt Wallace – www.instagram.com/tessiewallace


Nguồn: https://www.lookslikefilm.com/