Bước 2: Tùy chỉnh lời mời của bạn bằng ảnh

Tiếp theo, bạn nên quyết định xem bạn có muốn sử dụng ảnh tùy chỉnh trong lời mời của mình hay không. Các lựa chọn ảnh phổ biến bao gồm ảnh của cha mẹ, thông báo mang thai hoặc siêu âm của em bé, nhưng sự lựa chọn là tùy thuộc vào bạn.

Thẻ kỳ nghỉ màu đỏ với hình ảnh của cô gái.
0/5 (0 Reviews)