banner tructiepbongda khongsobong 918x234

Chúng tôi đã hợp tác với Ashlee Wells Jackson của Dự án Cơ thể ba tháng thứ 4 để giới thiệu những bà mẹ đang đón nhận những thay đổi trong cơ thể sau khi sinh của họ.