Cuộc thi hay nhất của trẻ em – Tiết lộ đầy đủ

1.1
Hầu hết các bạn có thể đã thấy 3 người chiến thắng chính của chúng tôi cho Cuộc thi dành cho trẻ em 2018 từ thông báo của chúng tôi tại đây
1,2
Trong trường hợp bạn chưa nhìn thấy chúng, chúng đây !!!
1,3
Tuy nhiên, chúng tôi muốn tập trung vào tất cả những hình ảnh tuyệt vời khác đã không lọt vào top 3. Vui lòng cuộn xuống và xem qua những đề cập danh dự mà ban giám khảo đã chọn ra trong số 1500 bài gửi! Xin chúc mừng tất cả các nghệ sĩ tuyệt vời đã đóng góp những hình ảnh tuyệt vời này!

Cuộc thi hay nhất của trẻ em – Tiết lộ đầy đủ

Hầu hết các bạn có thể đã thấy 3 người chiến thắng chính của chúng tôi cho Cuộc thi dành cho trẻ em 2018 từ thông báo của chúng tôi tại đây

Trong trường hợp bạn chưa nhìn thấy chúng, chúng đây !!!

Cuộc thi Best of Kids - Được ban giám khảo yêu thích hơn

Vị trí thứ nhất – Andrea Martin – www.andreammartinphotography.com

Cuộc thi Best of Kids - Được ban giám khảo yêu thích hơn

Vị trí thứ 2 – Stephanie Lynn Huber – www.stephanielynnhuber.com

Cuộc thi Best of Kids - Được ban giám khảo yêu thích hơn

Vị trí thứ 3 – Tara Miller – www.focustreephotography.ca

Tuy nhiên, chúng tôi muốn tập trung vào tất cả những hình ảnh tuyệt vời khác đã không lọt vào top 3. Vui lòng cuộn xuống và xem qua những đề cập danh giá mà ban giám khảo đã chọn ra trong số 1500 đệ trình! Xin chúc mừng tất cả các nghệ sĩ tuyệt vời đã đóng góp những hình ảnh tuyệt vời này!

Cuộc thi Best of Kids - Được ban giám khảo yêu thích hơn

Amber Talbert – www.ambertalbertphotography.com

Cuộc thi Best of Kids - Được ban giám khảo yêu thích hơn

Amy Reichenbach – www.amyreichenbachphotography.com

Cuộc thi Best of Kids - Được ban giám khảo yêu thích hơn

Angela Doran – www.angeladoran.com

Cuộc thi Best of Kids - Được ban giám khảo yêu thích hơn

Angie Rethwisch – www.instagram.com/angelarethwisch

Cuộc thi Best of Kids - Được ban giám khảo yêu thích hơn

Ashley Marston – www.ashleymarstonbirthphotography.com

Cuộc thi Best of Kids - Được ban giám khảo yêu thích hơn

Ashley Marston – www.ashleymarstonbirthphotography.com

Cuộc thi Best of Kids - Được ban giám khảo yêu thích hơn

Ashley Marston – www.ashleymarstonbirthphotography.com

Cuộc thi Best of Kids - Được ban giám khảo yêu thích hơn

Ashley Marston – www.ashleymarstonbirthphotography.com

Cuộc thi Best of Kids - Được ban giám khảo yêu thích hơn

Catherine Wynne – www.instagram.com/arcanumphotography

Cuộc thi Best of Kids - Được ban giám khảo yêu thích hơn

Célestine Aaerden – www.celestineaerden.com

Cuộc thi Best of Kids - Được ban giám khảo yêu thích hơn

Christina Carroll – www.christinacarrollphotography.com

Cuộc thi Best of Kids - Được ban giám khảo yêu thích hơn

Hanna Thimsen – www.relicphotographic.com

Cuộc thi Best of Kids - Được ban giám khảo yêu thích hơn

Hanna Thimsen – www.relicphotographic.com

Cuộc thi Best of Kids - Được ban giám khảo yêu thích hơn

Julia Pagano – www.juliapagano.co.uk

Cuộc thi Best of Kids - Được ban giám khảo yêu thích hơn

Cuộc thi Best of Kids - Được ban giám khảo yêu thích hơn

Kaitlyn Lehman – www.rainstormphoto.com

Cuộc thi Best of Kids - Được ban giám khảo yêu thích hơn

Kelly Sutton – www.horseandfeatherphoto.com

Cuộc thi Best of Kids - Được ban giám khảo yêu thích hơn

Kristine Crow – www.kccrow.com

Cuộc thi Best of Kids - Được ban giám khảo yêu thích hơn

Laura Harrey – www.laluphoto.com.au

Cuộc thi Best of Kids - Được ban giám khảo yêu thích hơn

Linsey Davis – www.instagram.com/linseydavis05

Cuộc thi Best of Kids - Được ban giám khảo yêu thích hơn

Lori Barnes – www.oliviajamesphotography.com

Cuộc thi Best of Kids - Được ban giám khảo yêu thích hơn

Manuela Franjou – www.manuelafranjou.myportfolio.com

Cuộc thi Best of Kids - Được ban giám khảo yêu thích hơn

Cuộc thi Best of Kids - Được ban giám khảo yêu thích hơn

Mariola Glajcar – www.mariolaglajcar.pl

Cuộc thi Best of Kids - Được ban giám khảo yêu thích hơn

Mariola Glajcar – www.mariolaglajcar.pl

Cuộc thi Best of Kids - Được ban giám khảo yêu thích hơn

Marissa Roseillier – www.marissaroseillier.com

Cuộc thi Best of Kids - Được ban giám khảo yêu thích hơn

Polona Avanzo – www.polonaavanzo.com

Cuộc thi Best of Kids - Được ban giám khảo yêu thích hơn

Renee Johnstone – www.vidaimages.com.au

Cuộc thi Best of Kids - Được ban giám khảo yêu thích hơn

Renee Johnstone – www.vidaimages.com.au

Cuộc thi Best of Kids - Được ban giám khảo yêu thích hơn

Shelley Reis – www.shelleyreis.com.au

Cuộc thi Best of Kids - Được ban giám khảo yêu thích hơn

Shelley Reis – www.shelleyreis.com.au

Cuộc thi Best of Kids - Được ban giám khảo yêu thích hơn

Tara Miller – www.focustreephotography.ca

Cuộc thi Best of Kids - Được ban giám khảo yêu thích hơn

Cuộc thi Best of Kids - Được ban giám khảo yêu thích hơn

Nguồn: https://www.lookslikefilm.com/

0/5 (0 Reviews)