Du lịch

tet losar cung chinh la ngay chothrul duchen dau tien.jpg

Tết Losar của người Bhutan

Tết Losar cũng chính là ngày Chothrul Duchen đầu tiên của 15 ngày Đức Phật Thích Ca thị hiện thần thông để lợi ích chúng sinh (trong lịch sử “cuộc