Tin chắc rằng tốt hơn hết là chúng nên tự nuôi mình, những đứa trẻ nhà Willoughby nảy ra một kế hoạch lén lút đưa cha mẹ ích kỷ của chúng đi nghỉ mát. Sau đó, hai anh em bắt đầu cuộc phiêu lưu bay cao của riêng họ để tìm kiếm ý nghĩa thực sự của gia đình.