Gia đình

em da nghi bai viet dau tien em xin phep.jpg

Bếp của Ngoại

Bếp của Ngoại! “Một bếp lửa chờn vờn sương sớm Một bếp lửa ấp iu nồng đượm Cháu thương “bà” biết mấy nắng mưa Lên Tám tuổi cháu đã quen