Khi chú mèo cảnh giác, Felix, và chú chó trung thành, Buddy, lên đường tìm kiếm người chủ đã mất của Buddy, họ không chỉ khám phá ra sức mạnh của tình bạn mà còn cả siêu năng lực bên trong của họ trên đường đi.