Tính năng Blogger: Ngăn kéo được biến dưới gầm giường lưu trữ đồ chơi của Grillo Designs

Ngăn kéo quay dưới gầm giường lưu trữ đồ chơi

Phòng con trai của tôi cực kỳ nhỏ (cái mà chúng tôi gọi là phòng hộp ở Anh) nên việc cất giữ là một thách thức lớn! Tôi quyết định sáng tạo và lấy một ngăn kéo IKEA pax để làm hộp đựng đồ chơi dưới gầm giường. Nó có bánh xe nhỏ và tay cầm để cho phép con trai tôi kéo hộp để lấy đồ chơi của mình. Một sự kiểm tra rất lớn về tính thực tế – một thành phần bắt buộc mà đứa trẻ ba tuổi của tôi quan tâm. Tôi chia nó thành các phần cho từng món đồ chơi của cháu và dự định thêm các nhãn hình ảnh vào để giúp cháu nhận biết mọi thứ.

Bạn có thể xem toàn bộ hướng dẫn tại đây.

Thêm từ Grillo Designs:

0/5 (0 Reviews)