Bộ Y tế Canada đã thu hồi gần 14.000 cổng an toàn KidCo do nguy cơ nghẹt thở.

Ảnh: HealthyCanadians.gc.ca

Ảnh: HealthyCanadians.gc.ca

Bộ Y tế Canada đã thu hồi các cổng An toàn bằng Gỗ Angle Mount của KidCo do nguy cơ nghẹt thở. Các sản phẩm bị thu hồi có số model G2300, G2301, G2302, G2303, G2400, G2401 và G2402 và có các màu Oak, Cherry và Espresso. Các mã UPC bị ảnh hưởng là: 786441023005, 786441023012, 786441023029, 786441023035, 786441024002, 786441024019, 786441024026.

Việc thu hồi được thực hiện sau khi chương trình lấy mẫu và đánh giá của Bộ Y tế Canada xác định rằng các cổng này không đáp ứng các yêu cầu an toàn của Canada đối với các cổng. Cụ thể, kẹp chặn của cổng có thể bị tách rời, do đó gây nguy cơ nghẹt thở cho trẻ nhỏ. Cả Bộ Y tế Canada và KidCo đều không nhận được bất kỳ báo cáo nào về các sự cố hoặc thương tích liên quan đến việc sử dụng các cổng này ở Canada.

Khoảng 13.785 đơn vị sản phẩm bị thu hồi đã được bán ở Canada từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 9 năm 2016.

Những gì bạn nên làm?

Nếu bạn sở hữu một trong những cổng an toàn bị thu hồi, bạn nên ngừng sử dụng nó ngay lập tức và liên hệ với KidCo theo số điện thoại miễn phí (855) 847-8600 hoặc truy cập www.kidco.com để được hướng dẫn về cách tháo kẹp chặn.

Đọc phần thu hồi đầy đủ của Bộ Y tế Canada tại đây.

Đọc thêm:
Thu hồi cho các gia đình Canada
Nhắc lại: phil & teds traveller V3 Portable Travel Cot
Nhớ lại: Evenflo Evolve Booster Seat

0/5 (0 Reviews)