Nó chỉ có ý nghĩa rằng một blogger phong cách sẽ có phong cách hiện đại và mộc mạc được quản lý tốt nhất phong cách nhà trẻ cho con trai của cô ấy! Màu sắc cổ điển kết hợp với các yếu tố tự nhiên cho Beth Jones và con trai cô, Turner, một môi trường tuyệt vời để chơi và lớn lên. Chụp bởi Ala Cortez of Love Ala Photography, mẹ và con trai trông có vẻ như họ đang rất vui trong tính năng này vì OC Family Magazine!

Hãy chuẩn bị để được truyền cảm hứng…

OClifestyle1 OClifestyle2 OClifestyle3 OClifestyle4 OClifestyle5 OClifestyle6 OClifestyle7 OClifestyle8 OClifestyle9 OClifestyle10 OClifestyle11 OClifestyle12 OClifestyle13 Nổi bật trong: OC Family Magazine
Nhiếp ảnh: Ala Cortez of Love Ala Photography
Chỉ đạo nghệ thuật: Monica Garrett của OC Register Family Magazine