Một đám cưới lấy cảm hứng từ Pháp tại một nhà máy rượu vang ooh la la. Hôm nay, chúng tôi cảm thấy không còn được truyền cảm hứng, bởi vì chúng tôi đang chia sẻ một đám cưới lấy cảm hứng từ Pháp phải có những bông hoa tuyệt đẹp nhất lấp đầy từng chi tiết cuối cùng của lễ hội. Từ những chiếc xe đạp đầy hoa, đến một vòm hoa tuyệt đẹp, đám cưới này tại Nhà máy rượu vang Renault là một trong những đám cưới yêu thích những bông hoa tươi.