Mang thai

StepsBetterLabour.jpg

9 bước để chuyển dạ tốt hơn

Hoàn thành câu: Lao động là… a) định mệnh – tôi không làm gì có thể thay đổi hướng đi của nó b) điều gì đó mà những người chăm

Caesarean-birth-Spring-2004-istock.JPG

Sinh mổ

  Hãy thừa nhận điều đó – bạn không nghĩ rằng mình cần đọc bài viết này, phải không? Cách đây không lâu, Anna McCready cũng nghĩ như vậy. Chắc